Barberskilt – Glarmesterskilt I

Tusch og blyant på papir
1955
30 x 23 cm

AM 6/3/55