Tekster om Albert Mertz


Christian Hald Foghmar : Albert Mertz – En introduktion. DK (2018)

Christian Hald Foghmar: Albert Mertz – An Introduction. ENG (2018)

Croy Nielsen Press release: Deconstruction of the furnishing of painting. ENG (2018)

Tif Sigfrids Gallery Press release: Mertzbau: An Exhibition by Joe Sola featuring Albert Mertz. ENG (2016)

Croy Nielsen Press release: Albert Mertz. ENG (2015)

Tif Sigfrids Gallery Press release: Albert Mertz: Watch Red-Blue T.V. ENG (2014)

Mette Sandbye: Rød + Blå som løsningen på det hele. DK (2013)

Lars Bang Larsen: Den mertzske fordring. DK (2013)

Christian Hald Foghmar: Mertz – Ruscha. DK (2011)

Jørgen Michaelsen: Albert + Mertz: hinsides på den ene og den anden side. DK (2007)

Mette Sandbye: Mellem det virkelige og det kunstige. DK (2007)

Peter Holst Henckel: Mertz+ DK (2005)

Peter Holst Henckel: Mertz+ ENG (2005)