6 Bemalinger – Det Biovidenskabelige Fakultet

Foto: Nis Rømer
1971-72

Der er stærke farver på det Det Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Farverne har Albert Mertz tilføjet stedet i 1971, hvor han fik opgaven at skabe en udsmykning til fakultets 154 meter lange vandrehal. De seks værker var oprindelig malet på lærred, men blev senere overført direkte til gangens store bærepiller.

I værkerne har Mertz sammenstillet de to primærfarver kadmium rød og ultramarin blå, som to selvstændige enheder side om side. Disse farver udgør fikspunkter i vandrehallens gangareal, hvorved området gives en iøjnefaldende visuel identitet. Farvernes fysiske tilstedeværelse i rummet er det væsentlige, og beskueren tvinges ikke til at søge efter andet motiv. Værkerne forsøger ikke at være mere, end det de er, og de maser sig ikke ind på de mennesker, som færdes i rummet.

Værkerne stammer fra den periode, hvor Albert Mertz boede i Frankrig og indledte arbejdet med sine karakteristiske rød-blå malerier. De tanker Mertz gjorde sig om disse konkrete værker til Det Biovidenskabelige Fakultet og deres indvirkning på rum og beskuer, gjorde han rede for i et omfattende skitsebrev, som kan læses på dette site.

I 1971 indsendte De Studerendes Råd ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (som Det Biovidenskabelige Fakultet hed tidligere) en protest til Statens Kunstfond og til Undervisningsministeriet. Her fremlægger de synspunktet, at de studerende gerne ville have haft indflydelse på valget af udsmykning til de områder, hvor de har deres daglige gang.

På KØS – Museum for kunst i det offentlige rum i Køge findes en lang række forarbejder og skitser til projektet.

Tekst og foto (herunder) fra voreskunst.dk under Statens Kunstfond.

 

70_-37-04

70_-37-02

70_-37-03