Forskellen er ens III A + B

Gouache på papir
1969
24 x 24 cm x 2

A: Sign verso: Mertz “Forskellen er ens” III A Paris – 69

B: Sign: AM69

Verso: Mertz “Forskellen er ens” III B PAris – 69