Barberskilt

Olie på lærred
1953
65 × 45 cm

Sign. verso: “Albert Mertz”.