Maskindamer

Gouache på papir
1962
23 × 31 cm

Sign.: “AM 13–3-62”