Militær heraldik

Olie på pap
1957
15 x 41 cm

Tilhører Louisiana – Museum of Modern Art