Rektangel A og Rektangel B

Tempera på karton
1976
80 × 58 (2×40 x 58) cm

To kompositioner monteret sammen.

Sign., dateret og betitlet verso.