Rød + Blå tegning

Tusch og blyant på papir
1939
21 x 34 cm

Sign verso: A. Mertz  R – B Tegning 39