Samovar

Olie på pap
1957
29,5 x 22,5 cm

Tilhører Louisiana – Museum of Modern Art