Skitse til scenetæppet til Musikteatret Holstebro

Dækfarve, gouache og papir på papir
1966
32,5 x 63,5 cm

Tilhører Holstebro Kunstmuseum