Vinkemand i Kasseland

1965
24 × 32 cm

Sign. “AM 10–6 65”