Noteværket

Albert Mertz efterlod sig et monumentalt noteværk, hvor man kender til omkring 175 notesbøger og hæfter med tekst-, skitse- og billedmateriale. Noteværket er fortrinsvis udarbejdet i perioden 1968-1974, hvor Mertz boede i Paris og udviklede sit mest kendte kunstneriske eftermæle, rød+blå-propositionen. I den periode var teori og analyse lige så vigtig for ham som den egentlige udførelse af værker. Intelligent og vedholdende trængte han i dybden med sine undersøgelser og efterlod et enestående vidnesbyrd fra den kunstneriske proces, også set i relation til samtidens kunst. Udover nedskrevne tanker, overvejelser, diskussion og analyse om og af sin egen og andres kunst indeholder noteværket også mange gennemarbejdede tegninger og skitser til værkserier og større ruminstallationer.

Materialet falder i fem kategorier, hvoraf de tre:

Værkstedsbøger (1964-1980)
Dagbøger (1957-1990)
Rød+blå-bøger (1971-1975)

kan læses på Ny Carlsbergfondets Kilder til Dansk Kunsthistorie her

Og de to sidste:

Billed- og skraldebøger (1966-1975)
Bogobjekter (1957-1972)

kan læses herunder.