Betydningsfuld person i taagen

Tusch på papir
1963
30 x 22,5 cm

Sign: Am 21/2/63

CA