Den tachitiske symaskine

Polykromt bemalet symaskine
1958
27 x 48 x 25 cm

Sign.: “A. Mertz”

Udstillet: “Maleren Albert Mertz”, Sophienholm, Lyngby, 1976, kat. nr. 46.