Det hele det halve og det kvarte

Papir (magasinudklip) opklæbet på karton
1962
24 x 22 cm

Sign: AM 1-9-62

CA