En Stump Himmel

Fotografi og gouache på karton
1978
11 x 65 cm