Folketinget

1989

Folketinget ansøgte i 1989 Statens Kunstfond om bevilling til gennemførelse af en billedkunstnerisk udsmykning af Folketingets restaurant “Snapstinget”. Albert Mertz blev foreslået at udarbejde et skitseforslag, som senere det år blev ført ud i livet.

Mertz lavede en farvesætning af indgangspartiet, to dørpartier og af flere fritstående søjler inde i selve “Snapstinget”. De rumlige indgreb var iøjnefaldende farvemæssige punktnedslag, hvor Mertz anvendte sine karakteristiske signalfarver: rød og blå.

Indgangspartiet og de to andre dørpartier blev markeret med røde og blå farvefelter. Søjlerne blev inddelt i kvadratiske felter og ligeledes bemalet med farverne rød og blå. De enkle men effektfulde greb tjente til at binde rummet sammen og give det en kraftig visuel identitet.

Udsmykningen eksisterer ikke længere, da restauranten gennemgik en gennemgribende ombygning i 2003. Folketinget dokumenterede Mertz’s farvesætninger af “Snapstinget”.

Tekst og foto fra voreskunst.dk under Statens Kunstfond.

 89_-49-06

89_-49-01

89_-49-11