Forvandlingsskive

Olie på træ
1957
30 x 30 cm

Tilhører Statens Museum for Kunst

I forvandlingsskiven leger Albert Mertz drilsk med det konstruktivistiske maleri. Når skiven drejes rundt, forvandles billedet til noget nyt. Hermed bliver kompositionelle begreber som balance og dynamik konkretiseret som faktisk bevægelse. Albert Mertz holdt fra begyndelsen af sin karriere konstruktivismens rensede, kunstneriske univers åben mod en verden af materielle og kulturelle former. Han tilstræbte ikke det absolutte værk men var optaget af foranderligheden. Det gav sig udslag på mange måder: både som den fysiske og optiske bevægelse i værket, som forskydninger mellem delene i en serie, og ikke mindst som en aktivering af beskueren. Med forskellige strategier som brugen af spejle, og ved at skabe muligheden for at beskueren selv for at gribe ind i og forandre værket, forsøgte han at skabe et dynamisk samspil med en virkelighed uden for billedet.

– Marianne Torp, Førsteinspektør og seniorforsker, SMK