Fotografen

glanspapir og papir (magasinudklip) opklæbet på papir
1962
30 x 22 cm

Sign: AM 25-8-62

CA