Huslig hygge

Karton- og papirudklip opklæbet på papir
1957
20 x 42 cm

Sign: AM 30-4-57

CA