Hvad tænker vi paa?

Papirudklip opklæbet på karton
1961
65 x 52 cm

CA