I rummene hvor man venter

Tusch på papir
1963
30 × 44 cm

Sign.: “am 27–4-63”