Høkeropstilling (skitse)

Tusch på papir
1954
14,5 × 19 cm

Sign.: “AM 16/4–54.”