Slikmutter

Tusch på papir
1953
10,5 × 12,5 cm

Betegnet verso: “Albert Mertz, 1953”.