Stjerne

Lakmaling og applikation på træplade
1960
36 × 33 cm

Sign. og betitlet verso.