Billedkunst er andet end malerkunst (DK)

Albert Mertz (1983)


Information. 16. juli 1983

 

I anledning af Per Johan Svendsens læserbrev “Albert Mertz og bristede illusioner”, vil jeg svare følgende:

1. Du spørger om jeg mener at akademiets billedkunstskoler bør nedlægges?

Selvfølgelig mener jeg ikke det, så havde jeg jo ikke søgt professoratet derinde. Begrebet billedkunst bør ikke ensidigt defineres ud fra malerkunsten. Billedkunst er for mig også foto, film, tv, video, tegneserier, plakater og mange mange andre ting. Dette synspunkt baserer jeg min undervisning på.

2. Hvordan forholder jeg mig til debatten om billedkunstens erhvervsstruktur?

Jeg er sympatisk, men mener desværre at tanken er vildt urealistisk.

3. Hvilken betydning har de kunstneriske græsrodsinitiativer?

Hvis græsrodsinitiativerne har et kunstnerisk fundament og ikke blot er den rene amatørisme, kan de naturligvis have betydning og bør støttes.

4. Skal billedkunsten tage stilling til økologiske, sociale og lignende problemer?

Ikke i form af en socialrealistisk propagandakunst. Det må være i den holdning den enkelte kunstner har til det samfund hun/han lever i hvad han/hun siger nej til og ikke mindst ja til. Efter min personlige mening siges der ja til for meget.

5. Jeg lægger stor vægt på i min undervisning at gøre de studerende opmærksomme på tidens problemer bl.a. ved at invitere folk fra andre fagområder til at holde forelæsninger. Sammen med Stig Brøgger og Hein Heinsens skoler har vi i vinter haft en forelæsningsrække om Jean Baudrillard og Perniola o.l.

Du kalder dit indlæg: “Albert Mertz og bristede illusioner” og beklager at jeg ikke har nogen visioner angående malerkunsten.

For mig er mediet ikke budskabet, derfor anser jeg ikke malerkunsten for a priori at være et værdifuldere medie end alle andre. Maleriet er et medie som alle andre, hverken mere eller mindre. Det må besinde sig på at det befinder sig i en verden hvor mennesket er udsat for en strøm af visuelle påvirkninger som aldrig før i historien, den ligger f.eks. i hård konkurrence med farvetossen i de små hjem. Billedkunstneren må fungere på en anden måde end før den elektroniske teknologiske tidsalder. Mange af de værdikriterier der havde gyldighed før, har det ikke mere.

Albert Mertz
Fedvej 20
Glænø