Mertzhuset (DK)

Mikkel Bogh (1999)


Teksten hentet fra bogen AM – Albert Mertz. Nikolaj udstillingsbygning, Kbh. 1999.