Ved Vandværksbroen

Papirudklip og tusch opklæbet på karton
1963
32 x 24 cm

Sign: AM 19-9 63

CA